Werkstress
Sijbe Bonsma
Werkstress
02/01/2024
1 min
0

Voorkom werkstress na je vakantie

02/01/2024
1 min
0
Voor veel werknemers is alleen al de terugkeer naar het werk na de vakantie genoeg om weer op het oude stressniveau te raken. Om dit in de kiem te smoren, is het zaak om het werk langzaam op te bouwen.


Korte en langere onderbrekingen van het werk zijn bedoeld om te herstellen van de werkzaamheden. Pauze- en rusttijden en vakantiedagen zijn niet voor niets in de Arbeidstijdenwet en Vakantiewet geregeld. Toch heeft 3% van de werknemers last van ‘leisure sickness’. Werknemers worden dan in het begin van de vakantie of in het weekend ziek. Door de werkdruk die zij ervaren tijdens hun werk, negeert het lichaam signalen die duiden op hoge arbeidsbelasting. Valt de werkdruk weg, dan is er ineens aandacht voor symptomen van stress zoals vermoeidheid en pijn. Dat kan resulteren in ziekte.

Geleidelijke overgang werk en vakantie

Ziekmeldingen tijdens de eerste vakantiedagen zijn niet echt te voorkomen. Hoewel vakantie bedoeld is om uit te rusten en geen arbeid te verrichten, is het verstandiger om de overgang tussen werk en vakantie niet te groot te maken. Het advies is dan ook om niet van veel activiteit in totale inactiviteit te vervallen. Dat geldt ook andersom. Het is zaak om de werkzaamheden en de werkdruk na de vakantie geleidelijk op te bouwen. Een gezonde werkhouding met voldoende afwisseling van inspanning en ontspanning is belangrijk om niet meteen in het oude patroon te vallen.

Ondernemingsraad speelt rol bij communicatie werknemers

Veel ondernemingsraden hebben de aanpak van werkdruk als speerpunt. Werkgevers, arboprofessionals en OR’en doen er daarom goed om bij de aanpak van werkdruk samen op te trekken. Niet voor niets hebben veel OR een eigen Arbocommissie die zich hierover buigt. Daarin zitten vaak ook arboprofessionals die niet in de OR zitten. Heeft de OR een achterban- of OR-nieuwsbrief, dan is dat een goede plek voor tips voor slim omgaan met werkdruk na een vakantieperiode. Dit is een artikel van Rendement Online.

Reacties
Categorieën