Wat is een MTO?

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 

Wat is een MTO?

MTO is de afkorting voor MedewerkersTevredenheidsOnderzoek. Door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan een organisatie zien wat er leeft binnen de organisatie en dit in kaart brengen. Is een medewerker tevreden? Zijn er problemen met bijvoorbeeld communicatie, de samenwerking of de stijl van leidinggeven?

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek gebeurt met vooraf bepaalde thema’s. Denk bij voorbeeld aan zaken als: functie, arbeidsvoorwaarden, leidinggeven, samenwerking en cultuur, opleiding en ontwikkeling, ongewenst gedrag of communicatie.

Voor ieder thema worden vragen gedefinieerd die aansluiten bij de organisatie. Dit met als doel de werknemerstevredenheid te onderzoeken. Dit is onderzoek is een mooi communicatiemiddel om de meningen, ervaringen en ideeën van de medewerkers te bevragen. In de meeste gevallen wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek op basis van anonimiteit uitgevoerd.

Het onderzoek bevat soms wel 100 vragen verdeeld over de verschillende thema’s. Op die manier wordt de Employee Experience in beeld gebracht. Dit staat voor de reis en de ervaringen van een werknemer vanaf het sollicitatiegesprek, daarna , de tijd van het dienstverband, tot het moment dat hij/zij de organisatie weer verlaat. 

De werknemer beantwoordt vragen meestal online. De frequentie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek is 1 keer per jaar, of 1 keer per 2 jaar. Van de uitkomsten wordt een rapportage gemaakt en vaak in een bijeenkomst met de medewerkers besproken. Vervolgens worden de verbeter acties bepaald.

Een MTO kan alleen werken als het bedrijf ook daadwerkelijk iets met de uitkomst van het onderzoek gaat doen. Is dit niet het geval, dan zal de animo voor het invullen van de vragenlijst dalen en zullen de medewerkers zich niet serieus genomen voelen. Een goede respons, borging van de privacy en draagvlak zijneen must voor het welslagen van elk medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Voorbeelden thema's van een MTO

Vragen die je bij een Medewerkerstevredenheidsonderzoek kunt verwachten gaan over thema's als:

 • Management
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Missie, visie, strategie,
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Communicatie
 • Samenwerken en betrokkenheid
 • Kwaliteit
 • Functie
 • Ongewenst gedrag
 • Diversiteit
 • Organisatie

Waarom een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek?

Tevreden medewerkers spelen een zeer belangrijke rol bij het realiseren van de doelstellingen van een organisatie. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Wanneer medewerkers binnen een organisatie tevreden
zijn heeft dit een positieve invloed op:

 • Personeelsverloop;
 • Minder kosten voor het werven van nieuwe medewerkers
 • Productiviteit en kwaliteit;
 • De sfeer en betrokkenheid van de medewerker;
 • Positieve uitstraling naar klanten en leveranciers;
 • Klanttevredenheid;
 • Lager ziekteverzuim.

Offerte binnen 24 uur!

Voordelen van een MTO

 • Je weet of je medewerker tevreden is of niet;
 • Geeft aan op welke onderdelen een organisatie kan verbeteren;
 • Aandachtspunten m.b.t. problemen aankaarten bij het management;
 • Problemen die anders niet ter sprake zouden zijn gekomen, bijvoorbeeld over werkgeluk of ongewenst gedrag;
 • Kortom; het geeft inzicht in onderwerpen of verbeterpunten waar de tevredenheid en beleving van de medewerkers naar een hoger niveau kan worden gebracht.

Nadelen van een MTO

  Als je 1 keer per jaar of zelfs 1x per 2 jaar een MTO laat uitvoeren dan is het lastig om bij te sturen op zaken die al een tijd gaande zijn. Wij noemen het ondernemen vanuit de “achteruitkijkspiegel”. Geen realtime inzicht in wat er speelt elke maand. Medewerkers die ontevreden zijn halen vaak oude koeien uit de sloot en ook die komen weer voor in het rapport. Soms zijn die zaken al opgelost en niet meer relevant. Wij raden daarom aan een MTO als nulmeting te gebruiken, en op basis van de resultaten periodieke metingen te doen om zo de tevredenheid te kunnen monitoren.

Zij leerden al bladlezen en plukken nu de vruchten

De samenwerking met het team van Moodindicator is snel en servicegericht.
"Het MTO van Moodindicator is een handzame tool die ervoor zorgt dat je snel de essentiële informatie bij medewerkers kunt uitvragen. Het beheer en de inrichting is praktisch en je kunt zelf je eigen vragenlijsten maken en eigen vragen toevoegen. De samenwerking met het team van Moodindicator is snel en servicegericht."

Maaike Stiekema

 HR-manager Global Talk

Het dashboard geeft ons gemakkelijk en snel  inzicht in de resultaten.
"We wilden het onderwerp medewerkerstevredenheid professioneler aanpakken en kozen voor Moodindicator vanwege hun valide tools. We meten elk jaar het MTO en doen ook nog tussentijdse metingen. Het dashboard geeft ons gemakkelijk en snel inzicht in de resultaten. Waar nodig kunnen we bepaalde zaken aanpassen, wat ook fijn is. Door het meten van de medewerkerstevredenheid hebben we al een aantal mooie initiateven geïmplementeerd, die als actiepunt uit het MTO kwamen."

Liesbeth Römer

HR-Business Partner Magna Tyres

Met de tools van Moodindicator zijn nu we continu op de hoogte van wat er speelt.

"Als organisatie willen we onze bedrijfsvoering steeds verbeteren. Met de tools van Moodindicator zijn nu we continu op de hoogte van wat er speelt. De samenwerking is prettig en adequaat. Als je je medewerkers oprecht aandacht geeft en de adviezen overneemt word je daar als bedrijf beter van."

Harrie de Jong

Directeur Systra ICT