Veelgestelde vragen

FAQ

Waarom is werkgeluk belangrijk?

Het gevoel van ‘ertoe doen’ is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het werkgeluk. Wanneer een medewerker een hoog werkgeluk-gehalte heeft, is deze:

> Meer gemotiveerd
> Meer betrokken
> Productiever
> Energieker

Meer weten over werkgeluk verhogen? Lees dan dit artikel.

Hoe groot moet mijn organisatie zijn voor de tools van Moodindicator?

Aanbevolen minimum

Het aanbevolen minimum is 50 medewerkers. Dit is in verband met de privacy. De metingen zijn geheel anoniem, maar bij een team van bijvoorbeeld minder dan 8 personen is de identiteit van de medewerker makkelijker te achterhalen.

Er is geen maximum.

Heb je minder dan 50 medewerkers en ben je wel geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Is de privacy van mijn medewerkers gegarandeerd?

Ja. De metingen zijn anoniem. Dit betekent dat Moodindicator en de organisatie die de tool inzet niet kunnen zien wat welke medewerker heeft ingevuld.

Zijn de tools geschikt voor elke organisatie?

De Geluksmeter, Tevredenheidsmeter en het jaarlijks MTO zijn geschikt voor alle soorten organisaties.

> Aantal medewerkers
Aanbevolen minimumaantal is 50. Er is geen maximum. Heb je minder dan 50 medewerkers en wil je een tool inzetten? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek.

> Aantal afdelingen/locaties
Het aantal afdelingen en locaties is onbeperkt.

> Aantal branches/sectoren
De tools zijn geschikt voor alle branches en sectoren.

Alle (rechts)vormen
De tools zijn geschikt voor alle rechtsvormen. Zoals: bedrijven, non-profit organisaties, overheidsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en verenigingen.

Voor welke branches is Moodindicator geschikt?

Voor elke branche. De tools van Moodindicator zijn inzetbaar voor elke soort organisatie binnen alle branches.

Wat zijn de kosten van de tools?

Vanaf 2,50 euro per medewerker per maand. Afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Wat is het verschil tussen de Tevredenheidsmeter en de Geluksmeter?

Er zijn 2 verschillen:

1. De Geluksmeter is een wekelijkse meting. De Tevredenheidsmeter is een maandelijkse meting.
2. De Geluksmeter meet het werkgeluk van medewerkers door middel van smileys. Invullen duurt slechts 10 seconden. De Tevredenheidsmeter is een korte vragenlijst van maximaal 25 vragen. Invullen duurt ongeveer 3 minuten.

Wanneer worden de metingen verstuurd naar medewerkers?

Tijdens het werk. Op willekeurige tijden en dagen krijgen medewerkers de metingen gestuurd via de werkmail of privé email.. Zo krijg je een representatief beeld van de actuele tevredenheid en geluk van medewerkers.

Is er een app voor de Geluksmeter en Tevredenheidsmeter?

Nee. Er is geen downloadbare app voor de Geluksmeter en de Tevredenheidsmeter. Het is een applicatie die vanuit de mail gegenereerd wordt.

Hoe lang is de vragenlijst van de Tevredenheidsmeter?

Maximaal 25 vragen.

Hoe lang duurt het invullen van het MTO?

Maximaal 15 minuten.

Wanneer zijn de resultaten van het MTO beschikbaar?

Direct. Op het online dashboard zie je realtime de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Hoe vaak kan ik het MTO inzetten?

Per 6 maanden of per jaar.

Hoe zit het met de privacy van mijn medewerkers bij het invullen van het MTO?

Derden zullen nooit inzicht krijgen in de resultaten van de onderzoeken. De resultaten zijn op teamniveau inzichtelijk voor de daarvoor aangewezen leidinggevenden / HR medewerkers.
Indien er in een bepaalde analyse minder dan 5 respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek dan worden de data i.v.m. het beschermen van de privacy en anonimiteit niet getoond.

Is het medewerkerstevredenheidonderzoek anoniem?

Ja, deze zijn altijd anoniem. De resultaten van het onderzoek zijn daardoor betrouwbaar.

Ik heb buitenlandse medewerkers. Kunnen zij het MTO ook invullen?

Ja en nee. Het MTO is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Wat zijn de thema's in de vragenlijst van het MTO?

> Functie
> Werkdruk
> Leidinggevende
> Arbeidsvoorwaarden
> Samenwerking en werksfeer
> Opleiding en ontwikkeling
> Organisatie
> Interne en externe communicatie
> Facilitair
> NPS
> Persoonlijke ontwikkeling
> Focusplan & People lead
> Training en opleiding

Je kunt ook zelf thema’s met vragen toevoegen in het MTO.

Kan ik het MTO personaliseren?

Ja. Je kunt zelf thema’s en vragen toevoegen aan het MTO. Het aantal vragen is onbeperkt. De uitnodiging van de vragenlijst en het dashboard kunnen in de huisstijl van de organisatie (logo) worden uitgevoerd.

Moet ik zelf de resultaten van het onderzoek analyseren?

Ja en nee. Het dashboard is praktisch en visueel waardoor je zelf snel analyses kunt maken. Het analyseren, interpreteren van de data en de vertaalslag naar verbeter- en actiepunten kun je ook aan Moodindicator uitbesteden. Onze onafhankelijke consultants hebben de know-how om dit te doen en ook 'tussen de regels' te kijken. Daarom biedt Moodindicator de optie aan om de analyse(s) te maken, de rapportage op te stellen en te presenteren.