Actualiteit
Sijbe Bonsma
Actualiteit
02/22/2024
1 min
0

Leidinggeven zodat het de beste resultaten oplevert.

02/22/2024
1 min
0

Een thema dat vaak genoemd wordt binnen organisaties. En ook Moodindicator hoort van haar klanten, de wens om effectief leiderschap te bevorderen. De tooling van Moodindicator kan daaraan bijdragen, maar hoe?

Effectief leiderschap draagt dus bij aan, het binnen de organisatie, realiseren van de beste resultaten. Een belangrijk punt hiervoor is dat de leiderschapsstijl telkens aansluit op de situatie waarin de organisatie, het team of de persoon verkeert. De ene situatie vraagt namelijk om een andere aanpak dan de andere. Een effectieve leidinggevende herkent de situaties en handelt op de gewenste wijze.

Bij elke organisatie kan er andere thematiek spelen en de aandacht vragen. Daarnaast heeft een leidinggevende te maken met de organisatie, team en individuele doelen. Als leidinggevende heb je veel invloed daarop. Denk bijvoorbeeld aan de motivatie, verloop van processen, autonomie maar ook aan de cultuur van de organisatie en de sfeer binnen het team. Inzicht in die topics helpt de leidinggevende. De leidinggevende weet wat er speelt binnen de organisatie en bij diens medewerkers. Zo kan deze in elke situatie de leidinggevende zijn die nodig is, diens medewerkers goed begeleiden en motiveren, om de individuele en gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

 

De tooling van Moodindicator biedt inzicht aan leidinggevenden over de situaties die spelen binnen de organisatie, team en bij elke medewerker. Dit ondersteunt de leidinggevende in het herkennen van de situaties en het creëren van het besef daarop te acteren. Vanuit de geleverde feedback kan de leidinggevende ook de gewenste en best passende actie bepalen om met de thematiek om te gaan.

Omdat elke organisatie uniek is, past Moodindicator haar vragenlijsten hierop aan i.s.m. de klant. Hierdoor wordt er effectief gemeten en de specifieke thematiek blootgelegd waarmee de leidinggevenden aan de slag kunnen. De belangrijke zaken voor het team en individu worden inzichtelijk gemaakt. Wat speelt er binnen het team en waar dient de leidinggevende de aandacht naar uit laten gaan. Variabelen als gezondheid, werkdruk en werkgeluk spelen hierin ook een rol en worden met ondersteuning van Moodindicator continue en realtime gemeten. Moodindicator verschaft de leidinggevende de tools om effectief leiderschap te realiseren.

Wil je hierover meer informatie? Vraag nu vrijblijvend alle informatie op.

Reacties
Categorieën